071-3613969 info@argosnet.nl

Zeer prettige werkwijze en vorm van doceren. Zelf aan de gang gaan onder deskundige begeleiding en met een duidelijke handleiding.

Ton Harte

Luchtverkeersleiding Nederland Schiphol

Cursus Excel bij Argos Computertrainingen

Cursus Excel rekenblad

Cursus Excel 2013

De cursus Excel leert je rekenen, maar ook: databases bouwen. Je leert grafieken maken, formulieren voor de meest diverse berekeningen samenstellen en scenario’s opstellen. Vragen als: Hoe hoog is mijn winst? Hoeveel kilometer moet ik per jaar afleggen om de kosten van LPG terug te verdienen? Wat gebeurt er als ik bepaalde variabelen verander? Welke klanten betalen op tijd en welke niet? Wat is de invloed van de rentevoet op mijn hypotheek? Als een vraag in formule is te vatten, dan is er met Excel de mogelijkheid om het geheel in beeld te brengen. Een cursus Microsoft Excel opent niet alleen deuren, maar is ook snel terugverdiend.

Een cursus Excel is te mogelijk in Office 2016 en 2019 (Office 365)

Cursus Excel, module 1

Deze cursus Excel is een prima startpunt voor de beginnende Excel gebruiker. Maar óók noodzakelijk voor degene die zichzelf Excel heeft aangeleerd. In deze module leer je alle trucs en tricks In de basisvaardigheden. Denk hierbij aan de opbouw en opmaak en het printen van een werkblad. Het invoeren van tekst en getallen, het werken met formules. Verder kopiëren, knippen en plakken, en functies zoals SOM, GEMIDDELDE, MAX, MIN en ALS. Het rekenen met tijd en het werken met grafieken worden ook in deze module behandeld.

Niveau: beginner
Voorkennis: Windows
Lesuren: 6 (per lesuur af te spreken)
Start: wekelijks, alleen nog als privéles online

Cursus Excel, module 2

Deze cursus Excel start met de opmaak van Cellen en Tabellen. Daarna ga je aan de slag met macro’s en sjablonen, het zoeken van gegevens en zoekfuncties. Er worden wiskundige-, financiële- en statistische functies behandeld. Zoals AFRONDEN, GEHEEL, INTEGER, ABSOLUUT, EN, OF, TEKST SAMENVOEGEN, FILTEREN, ZOEKEN HORIZONTAAL EN VERTICAAL. STANDAARDDEVIATIE, SCENARIO’S, MODUS, MEDIAAN en TREND. Ook de geneste ALS functie wordt behandeld. Tot slot wordt er gewerkt met enkelvoudige en samengestelde draaitabellen.

Niveau: gevorderd
Voorkennis: Excel module 1
Lesuren: 6 (per lesuur af te spreken)
Start: wekelijks, als privéles online